© Sophie Nuytten

N22 Scholenwerking : GC's als partners voor scholen

GC's als partners voor scholen

GC's als partners voor scholen

Schoolpodium

Schoolpodium

Scholen zijn belangrijke partners voor de gemeenschapscentra.  

De gemeenschapscentra zijn lokale infrastructuren dichtbij de scholen. Ze kunnen de scholen ondersteunen door ruimte te bieden om activiteiten te faciliteren, ze organiseren samen met hen activiteiten tijdens en na de schooltijd, bieden ruimte voor oudercomités, … 

De meeste gemeenschapscentra zijn ook lid van de stuurgroep van de brede school uit hun gemeente. 

Ontdek wat een aantal gemeenschapscentra doen: