Medewerkers

Een tiental medewerkers ondersteunen de 22 gemeenschapscentra vanuit de VGC-administratie. Samen met de 22 centra en hun personeel vormen zij N22.

Hieronder leer je de medewerkers van het centrale team kennen, en vind je hun contactgegevens. 

Lore Antipoff

Lore Antipoff

Secretariaat

Lore is meestal je eerste aanspreekpunt als je naar de ondersteunende dienst van N22 belt. Goedlachs, vriendelijk en met de nodige humor helpt zij je met plezier verder. Zij staat in voor het secretariaat en de administratie bij N22. 

Frank Van Dessel

Entiteitsverantwoordelijke

Frank is de entiteitsverantwoordelijke van N22: verantwoordelijk voor de Entiteit Gemeenschapscentra dus. Dat betekent dat hij zowel de 22 gemeenschapscentra als de ondersteunende dienst aanstuurt. Hij tekent mee de visie en grote lijnen uit voor N22, en stemt voortdurend af met het beleid. Soms moet hij stormen trotseren als crisismanager, maar even vaak kijkt hij dankbaar naar de horizon, waar hij steevast nieuwe kansen en mogelijkheden ziet. Heb jij zelf een (visionair) idee voor N22? Drink dan eens een koffie met Frank.

Katrijn Pauwels

Stafmedewerker beleid

Katrijn volgt het beleid van N22 van nabij op, en geeft het mee vorm. Subsidiëring, projectdossiers, de verordening, het convenant tussen de vzw's en de VGC ... Uiteenlopende dossiers waarop Katrijn actief is. Zij zorgt ook voor hoofdstedelijke afstemming dankzij de organisatie van overlegfora tussen de centrumverantwoordelijken, overleg met de voorzitters van de vzw's en stafdagen. 

Marc Absolon

Coördinator zakelijk beleid

Marc coördineert het zakelijk beleid van de 22 gemeenschapscentra. Tot zijn portfolio behoren toepassingen en processen die de centra de voorbije jaren hielpen professionaliseren: planningssoftware, deelnemersbeheersysteem, centrale databanken, rapporteringstools, enzovoort. Marc stroomlijnt de boekhouding en het financieel beheer van de centra, en zorgt dat de ICT-hardware en -software optimaal in orde zijn. Hij staat ook in voor procesmanagement, rapportering, de correcte implementatie van het Paspartoe-beleid en de opvolging van de vzw-wetgeving. Heb je een vraag over systemen of (zakelijk) beleid? De kans is groot dat Marc het antwoord kent.

Steffi De Cuyper

Stafmedewerker sociaal-cultureel werk, educatie en scholenwerking

Steffi zorgt voor uitwisseling en kennisdeling onder de sociaal-culturele medewerkers in de centra. Ook educatie en scholenwerking ondersteunt zij binnen het N22-netwerk. Daarbij gaat ze steeds op zoek naar kansen om onszelf beter te organiseren en elkaar te versterken.

Rik Van Goethem

Stafmedewerker zakelijk beleid

Rik ondersteunt het zakelijk beheer van N22 en ontzorgt daarmee de centra zoveel mogelijk. Hij volgt het onderhoud en renovaties van de centra van nabij op, net als nieuwe infrastructuurprojecten. Verder zorgt hij voor de correcte naleving van de vzw-wetgeving, aankopen en vervreemdingsprocedures (bijvoorbeeld van meubilair), verzekeringen, theatertechnische ondersteuning, concessies en raam- en gebruiksovereenkomsten. De begroting van N22? Rik kent haar op zijn duimpje. 

Jef Deyaert

Stafmedewerker onthaalbeleid en stafdagen

Jef zet zijn schouders onder een sterk onthaalbeleid voor N22. Hij ondersteunt de onthaalmedewerkers in de centra en zet hen in hun volle kracht. Daarnaast organiseert hij mee de stafdagen: dat zijn vormingsdagen voor de stafmedewerkers uit de centra rond thema's die er toe doen.

Canan Çapan

Stafmedewerker communicatie

Canan zet N22 als netwerk op de kaart. Zij beheert de N22-communicatiekanalen, voert of ondersteunt gewestbrede communicatiecampagnes en verzorgt de N22 cursusbrochure van A tot Z. Sociale media vormen haar natuurlijke habitat. Heb je een vraag over onze communicatie of wil je zelf een boodschap verspreiden? Canan helpt je graag verder.

Annelies Heyvaert

Stafmedewerker personeel

Annelies slaat de brug tussen de personeelsdienst en N22. Bij haar kun je terecht met vragen over aanwervingen, vervangingen, stages of personeelszorg. Zij helpt je verder en verwijst je indien nodig door naar de juiste persoon.

Nina Van der Stuyft

Nina Van der Stuyft

Stafmedewerker beleid

Nina zet haar schouders onder het beleid van N22.