Taal

De gemeenschapscentra willen alle Brusselaars de kans geven om in het Nederlands te communiceren. Zodat het een complexloze vrijetijdstaal kan zijn. Een taal waarin je creatief, sociaal  en ontspannen kunt zijn. Bovenal is het Nederlands een verbindende taal, die Brusselaars bijeenbrengt.  

Wil je graag je kennis van het Nederlands versterken? De centra bieden laagdrempelige oefenkansen Nederlands aan. Je herkent ze aan de taaliconen in het activiteitenoverzicht. Ook geven verschillende instellingen taallessen Nederlands in de lokalen van de centra. Meer info daarover vind je via het Huis van het Nederlands. 

De centra vertrekken vanuit een Nederlandstalig perspectief, en zien tegelijk meertaligheid als een rijkdom. In de centra ben je welkom, welke taal je ook spreekt. In het cursusaanbod vind je regelmatig conversatietafels Nederlands én andere talen terug. Zo kom je met moedertaalsprekers in contact en kun je oefenen in een echt gesprek.  

Nederlands leren
© Layla Aerts

Nederlands leren

Nederlands oefenen
© Layla Aerts

Nederlands oefenen

Conversatietafels

Conversatietafels