Nederlands oefenen in de gemeenschapscentra

Leer je Nederlands? Dan helpen de activiteiten in de gemeenschapscentra je om je Nederlands te oefenen. Je hoort de taal in een natuurlijke context, en komt met Nederlandstaligen in contact. De taaliconen geven aan voor welke kennis Nederlands een activiteit geschikt is. Herken je jouw icoon? Dan is de activiteit een goede oefenkans voor jou. 

Legende bij de taaliconen

  • Taalicoon 1: Je begrijpt of spreekt nog niet veel Nederlands.
  • Taalicoon 2: Je begrijpt al een beetje Nederlands maar je spreekt het nog niet zo goed.
  • Taalicoon 3: Je begrijpt vrij veel Nederlands en kan ook iets vertellen.

  • Taalicoon 4: Je begrijpt veel Nederlands en spreekt het goed.

Specifieke oefenkansen

Sommige centra organiseren specifieke oefenkansen. Dat zijn activiteiten die zich expliciet op anderstaligen richten om op een toegankelijke manier Nederlands te oefenen. Bij die activiteiten staat maar één taalicoon die de specifiek vereiste taalkennis Nederlands aanduidt.

Meer oefenmogelijkheden Nederlands in Brussel?