Structuur van de Entiteit Gemeenschapscentra

De 22 Brusselse gemeenschapscentra worden centraal ondersteund door een tiental medewerkers. Zij werken vanuit de VGC specifiek voor de centra. Op welk vlak ondersteunen zij? Beleid, zakelijk beheer, infrastructuur, communicatie, administratie, sociaal-cultureel werk in brede zin, scholenwerking, educatie en onthaalbeleid. Samen met de 22 vzw’s Gemeenschapscentrum vormen zij de Entiteit Gemeenschapscentra. Of vlotter: N22. Het merendeel van het personeel in de gemeenschapscentra is trouwens ook tewerkgesteld door de VGC: 243 medewerkers, tegenover 55 die rechtstreeks voor de vzw’s werken. 

Binnen de organisatiestructuur van de VGC-administratie hoort de Entiteit Gemeenschapscentra bij de Algemene Directie Cultuur, Jeugd en Sport. De Entiteit krijgt ondersteuning van vele andere VGC-diensten: Gebouwen en Patrimonium, Personeel en HRM, Stedelijk Beleid, Financiën, Begroting en Aankoop, Communicatie, ICT en Media.

Bekijk de organisatiestructuur van de VGC-administratie. 

structuurschema van de Entiteit Gemeenschapscentra (EGC)

Brusselaars zijn de motor
N22 Brusselse Gemeenschapscentra, de EGC, wisselt uit met andere VGC-diensten en wordt erdoor ondersteund:

  • Gebouwen en Patrimonium
  • Personeel en HRM
  • Stedelijk Beleid
  • Financiën, Begroting en Aankoop
  • Communicatie, ICT en Media