Cultuur

Bij de gemeenschapscentra groeit cultuur vanuit de lokale gemeenschap: mensen kansen geven, mee laten programmeren, talenten doen groeien of samen creëren. Cultuur kent geen grenzen. Het is een uitstekend bindmiddel om mensen samen te brengen. 

Kunst in vele handen 

Tijdens het participatieve en multidisciplinaire kunstenfestival ENTER in 2018 experimenteerden de centra voluit met ‘kunst in vele handen leggen’. Burgers konden mee creëren, programmeren en organiseren. Die ervaringen vinden meer en meer hun weg naar de reguliere werkingen van de centra. Onder andere dankzij projecten als Kunst in cocreatie en de trajecten die voorafgaan aan het BEWOGEN festival.  

Lokale input voor programmatie 

Het culturele aanbod van elk gemeenschapscentrum speelt in op de lokale noden en wensen. Zo bepaalt de gemeenschap mee wat er wordt geprogrammeerd. Soms voor een zeer lokaal publiek, soms concerten of voorstellingen met een bredere uitstraling. De centra programmeren ook voor en in overleg met de scholen uit de omgeving.  

Sociale en artistieke doelen verbinden 

Daarnaast zijn er een aantal sociaal-artistieke projecten. Daar gaat de sociale insteek van de centra hand in hand met een artistieke werking. Bijvoorbeeld theatergezelschap Forsiti’A, een samenwerking tussen GC De Markten, Link=Brussel en Hobo, een dagcentrum voor thuislozen. Of TheAter+ door onder meer GC De Linde, een participatieve voorstelling door volwassenen met een verstandelijke beperking. Ook GC De Zeyp kent met ZET6 een lange traditie van inclusief theater en dans voor personen met beperkingen. 

Artistiek talent doen bloeien 

Artistiek talent verdient alle kansen in onze stad. Met CIRCUIT ondersteunen de centra jongeren om hun eigen artistieke traject af te leggen. Ze krijgen daarbij de steun van een kunstenaar-coach. Projectwww laat scholieren hun standpunten uitwisselen binnen de veilige artistieke taal van dans, theater en woord. De vzw Kunstenwerkplaats in GC Pianofabriek en Elzenhof biedt artistieke, technische, productionele en administratieve ondersteuning op maat van opkomende kunstenaars. Het is een labo voor nieuwe artistieke creatie, voor kunstenaars met een uitgesproken stem. 

Creatieve (adem)ruimte 

De centra geven ook ruimte aan kunstenaars en creatievelingen. Tijdens de zomer- en wintervakantie krijgen kunstenaars gratis ruimtes tot hun beschikking. In sommige centra vinden er langdurigere residenties plaats, waarin er vaak een wisselwerking is met de lokale werking. Nog andere centra helpen kunstenaarscollectieven groeien. Zo ontstond Transfo Collect in de schoot van GC De Kriekelaar in Schaarbeek. De K.A.K. (Koekelbergse Alliantie van Knutselaars) was meer dan twee jaar de goede buur van De Kriekelaar, wat ook weer kansen voortbracht.  

Verschillende centra stellen plekken open voor wie iets wil delen met andere Brusselaars. In De Kriekelaar heet die ruimte Dynamo, een gezellig café of ‘salon’ in een prachtig herenhuis waar je je eigen ding kunt doen. In Elzenhof gaat het om twee vaste ruimtes die voor een langere tijd gebruikt kunnen worden door Brusselse organisaties of individuen.  

Er zijn ook diverse exporuimtes waar (amateur)kunstenaars hun artistieke werk kunnen tonen: in GC De Maalbeek (Etterbeek), De Markten (Brussel Stad), Op-Weule (Sint-Lambrechts-Woluwe), Ten Weyngaert (Vorst) … Daarnaast vinden tal van creatievelingen hun weg naar de gemeenschapsinfrastructuur om zich uit te leven. Tijdens begeleide cursussen of in vrije ateliers. Zo is er in het paviljoen van GC Kontakt een open atelierruimte, heeft Nekkersdal een donkere kamer, kun je in de kelder van Ten Noey creatief aan de slag, enzovoort.  

Projecten

Kunst in cocreatie
© Kasper Demeulemeester

Kunst in cocreatie

Kunst in cocreatie laat buurtbewoners deel uitmaken van een lokaal artistiek project.
CIRCUIT

CIRCUIT

Binnen CIRCUIT leggen jongeren hun eigen artistieke traject af in een GC, met de steun van een kunstenaar-coach.
Gratis ruimte in zomer en winter

Gratis ruimte in zomer en winter

Tijdens zomer- en wintervakanties stellen de gemeenschapscentra hun zalen gratis ter beschikking aan kunstenaars.
Muziekwerking Vaartkapoen - VK Concerts
© Dieter Hoeven

Muziekwerking Vaartkapoen - VK Concerts

Bij De Vaartkapoen in Molenbeek staat muziek centraal. Het is een springplank voor jong, Brussels, muzikaal talent. VK heeft ook een uitgebreide concertwerking onder de noemer VK Concerts.
Projectwww

Projectwww

Met Projectwww kunnen scholieren hun stem kwijt op het podium.
Kunstenwerkplaats

Kunstenwerkplaats

De Kunstenwerkplaats op de site van Pianofabriek biedt ondersteuning op maat van opkomende kunstenaars.
Theater +

Theater +

Plazey

Plazey

Zoniënmars - Zoniënklanken
Zoniënmars-Zoniënklanken 2021 - Publiek

Zoniënmars - Zoniënklanken

Forsiti'A
© Veerle Vercauteren

Forsiti'A

Festival System D

Festival System D

Activiteiten

Expo's

Expo's

Podium

Podium