Oude en nieuwe Brusseleirs

De gemeenschapscentra werken aan sociale cohesie in hun wijken. Vanuit hun Nederlandstalige perspectief leggen ze verbindingen naar allerlei inwoners, wat hun taal, cultuur of achtergrond ook is. Kortom, ze creëren samenhang binnen de Brusselse superdiversiteit.  

Enkele projecten reiken specifiek de hand naar nieuwkomers en vluchtelingen. Het jaarlijkse BEWOGEN is een samenwerking tussen talrijke cultuurhuizen, gemeenschapscentra, bibliotheken, gemeenten, kunstenaars en andere partners uit het Brusselse middenveld. Het heeft als ambitie om vluchtelingen duurzaam deel te laten uitmaken van hun werkingen. In de aanloop naar het BEWOGEN festival werken ze vaak maandenlang aan cocreatieve projecten. Ze willen daarbij de macht uit handen geven, en hun eigen werking in kritisch in vraag stellen.  

Binnen het project Homelands werkt een kunstenaar met migratieachtergrond samen met buurtbewoners aan een artistiek product. Net als andere projecten van kunst in cocreatie gebeurt dat (onder andere) vanuit gemeenschapscentra.  

BEWOGEN
© Diederik Boomputte

BEWOGEN

Cultureel festival dat oude en nieuwe Brusseleirs verbindt.
Homelands - Places of belonging

Homelands - Places of belonging

Een cocreatief community project rond wat het betekent om je ergens thuis te voelen.