22 gezichten van N22

Wat betekent dat nu eigenlijk, een netwerk van 22 Brusselse gemeenschapscentra? We interviewden 22 geëngageerde Brusselaars die voor of achter de schermen deel uitmaken van N22. 

Afbeelding: 
22 gezichten van N22 - collage