Word vrijwilliger

De werking van de 22 Brusselse gemeenschapscentra staat of valt met het engagement van vrijwilligers. De vrijwilligers, en voornamelijk de vrijwillige-bestuurders, dragen mee de centra. Zij en de beroepskrachten maken samen de stad.

Daarnaast omarmen de gemeenschapscentra alle mogelijke type vrijwilligers en nieuwe vormen van vrijwilligerswerk, zoals burgerinitiatieven. Sommige vrijwilligers nemen een inhoudelijk engagement op: ze nemen deel aan de conversatietafels voor anderstaligen, helpen bij de totstandkoming van een magazine of begeleiden kinderateliers. Andere vrijwilligers helpen de gemeenschapscentra bij de realisatie van concrete activiteiten zoals het jaarlijkse Plazey-festival. Ze helpen mee aan de bar of aan de kassa, scheuren tickets, onthalen bezoekers,... Heel wat projecten van de gemeenschapscentra zouden niet mogelijk zijn zonder het engagement van de vrijwilligers.

Zin om vrijwilligerswerk te doen? Neem contact op met één van de 22 gemeenschapscentra!
Op zoek naar meer informatie over vrijwilligerswerk in Brussel? Neem een kijkje op www.hetpuntbrussel.be/nl/vrijwilliger.

Ontdek hier de verhalen van vrijwilligers:

Linda Hebberecht

Linda zet zich al meer dan 30 jaar in voor GC De Maalbeek.

Prabesh Singh

Prabesh werkt reeds enkele jaren bij GC De Kriekelaar.

Koen Depaepe

Koen zet zich op verschillende manieren in voor GC De Platoo.

Charles Six

Charles is fotograaf en redacteur voor GC De Markten.

Jean Luc Sibiet - vrijwilliger GC WaBo

Jean Luc Sibiet is polyvalent vrijwilliger bij GC WaBo.