Veelgestelde vragen

De VGC staat voor Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het is een overheid die geregeld wordt door de Brusselwet. Ze heeft sterke banden met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest én met de Vlaamse Gemeenschap. De Vlaamse Gemeenschapscommissie vormt de basis en draaischijf van de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en voor diegenen die er aansluiting bij zoeken.

De bevoegdheden van de VGC? Vanuit Nederlandstalig perspectief:

  • cultuur, jeugd en sport (waaronder de gemeenschapscentra)
  • welzijn, gezondheid en gezin
  • onderwijs en vorming

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is assertief, open en zelfverzekerd. Ze is duidelijk aanwezig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bouwt de stad mee uit tot een leefbare plek.

De VGC is de inrichtende macht van de gemeenschapscentra. Ze stelt een gebouw, personeel en werkingsmiddelen ter beschikking, en biedt ondersteunende diensten aan. De staf van de Entiteit Gemeenschapscentra, de ondersteunende dienst, werkt vanuit de VGC-administratie.

Meer info op www.vgc.be.

N22 bundelt de krachten van de 22 Brusselse gemeenschapscentra verspreid over het hele gewest. De naam staat voor het netwerk van de 22 centra én de ondersteunende staf van de Entiteit Gemeenschapscentra. Samen met talloze vrijwilligers zetten zij dagelijks in op gemeenschapsvorming. Lees meer over N22.

Een gemeenschapscentrum heeft één kerntaak: gemeenschapsvorming. Dat betekent mensen bij elkaar brengen die elkaar anders misschien nooit zouden leren kennen. Bij de Brusselse gemeenschapscentra staat die doelstelling centraal op drie werkterreinen:

  • communicatie, onthaal en dienstverlening
  • culturele participatie, animatie en spreiding
  • educatie en permanente vorming

De centra zijn in de eerste plaats plekken van ontmoeting: van mensen, verenigingen, burgercollectieven, ideeën, engagementen. Jonge Brusselaars krijgen bijzondere aandacht, onder andere dankzij de scholenwerking en talentdetectie en –ontwikkeling.

Elk gemeenschapscentrum is een gedeeld project. Het is een vzw waarbij vrijwilligers vanuit de raad van bestuur de werking mee sturen. Daarnaast bieden de algemene vergadering en tal van andere participatiekanalen een breed klankbord voor de gemeenschap rondom het centrum.

Ook kan iedereen gebruikmaken van de gedeelde infrastructuur. De ruimtes staan tot jouw beschikking.

Elk gemeenschapscentrum heeft een team. Onderhoudsmedewerker, klusjeskracht, theatertechnieker, onthaalmedewerker, sociaal-cultureel werker, communicatiemedewerker, centrumverantwoordelijke, …  Iedereen is nodig om een gemeenschapscentrum goed te doen draaien. Daarnaast staat of valt de werking van elk centrum met het engagement van vrijwilligers.

Er zijn veel manieren om je te engageren als vrijwilliger in een gemeenschapscentrum. Je kunt actief de handen uit de mouwen steken: conversatietafels of kinderateliers begeleiden, evenementen in goede banen leiden of publicaties ronddragen, artikels schrijven voor een magazine of foto's maken van een feest, ... Zo’n bijdrage kan bovendien een goeie kans zijn om je Nederlands te oefenen.

Je kunt ook mee richting geven aan de werking van een centrum vanuit het bestuursorgaan. Of input geven op een andere manier: open dialoogtafels, je ideeën of projecten bespreken met een medewerker, … De centra zijn er voor jou, niet omgekeerd.

Je neemt het best contact op met het gemeenschapscentrum in je buurt om de mogelijkheden na te gaan.

Iedereen. Wel zijn er verschillende tarieven naargelang je huurt voor een nonprofit- of commercieel initiatief, je organisatie een sterke band heeft met het centrum of niet, … Bespreek met de onthaalmedewerker binnen welke prijscategorie jouw aanvraag valt.

Er is geen centrale dienst voor zaalverhuur. Je neemt dus contact op met het gemeenschapscentrum waar je een ruimte wil gebruiken. Elk centrum heeft een overzicht van de eigen bezetting, en kan je zeggen wanneer bepaalde zalen nog vrij zijn.