OPEN CALL | Kunstopdracht - GC Nekkersdal

en français | English version

In het kader van het bouwproject van het gemeenschapscentrum (GC) Nekkersdal wenst de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) een kunstenaar te selecteren voor de realisatie van een kunstopdracht.

Een kunstenaar kan zijn:

 • een professionele kunstenaar
 • een bestaand collectief van professionele kunstenaars
 • een voor de gelegenheid opgericht kunstenaarscollectief van professionele kunstenaars

De opdrachtgever is de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 

Kader voor de selectie van de ‘kunstenaar’:

ARCHITECTUUR versus KUNSTOPDRACHT

Het architectuurplan voor de nieuwe site heeft aandacht voor de buitenruimte ten koste van de binnenruimte. Zo zal de nieuwe gecreëerde semipublieke ruimte een grote rol spelen in de beleving van de bezoeker. De kerngroep Kunstopdracht (KIO) heeft eveneens de aandacht gevestigd op deze semipublieke ruimte en zal in de kunstopdracht hierop een accent leggen.

SEMI?

Wat is een semi-publieke ruimte?

Een semi-publieke ruimte die ‘halfopen’ is , maar voor ‘iedereen’!? Hoe paradoxaal dat ook klinkt, wij zijn nieuwsgierig om deze cocktail van veronderstellingen dichter te bekijken.

Wat betekent ‘open’? En hoe halveer je dat begrip?
Waar begint het ‘publieke’ wanneer de ruimte gedeeltelijk gesloten is? En wie beslist daarover? 
Betekent ‘iedereen’ al wie menselijk is of worden ook andere wezens uitgenodigd? Hoe veilig is de ruimte voor een slak, een vergeet-me-nietje, slapende honden of blauwe olifanten in het ruim en alle anderen die speciaal toezicht verdienen? En als het niet veilig is, kan er dan nog steeds beweerd worden dat het voor iedereen is?

De nieuwe buitenruimte, die de Emiel Bockstaellaan zal verbinden met de Gustave Schildknechtstraat wordt beschouwd als semi-publiek. Het grijze gebied tussen toegankelijkheid voor iedereen en een veilige ruimte opent perspectieven voor vele speelse, artistieke, politieke en experimentele antwoorden.

Met de oproep voor artistieke voorstellen willen we het semi-publieke op het spel zetten en ons afvragen wat het kan beloven en wat niet. We nodigen uit om na te denken over de dunne lijn tussen verschillende noties van veilig en open, publiek en privé, aanvaardbaar en tolerant.

Welke regels zijn nodig opdat de Lakense gemeenschap bereid is om die dunne lijn te volgen?
Wie wordt uitgenodigd om deel uit te maken van het publiek?
Hoe kunnen artistieke interventies verschillende semi-publieke ruimtes parallel organiseren?
Hoe kunnen de semi-publieke ruimtes na verloop van tijd blijven bestaan?
Wie kan profiteren, wie kan aanvaarden en wie moet in opstand komen tegen de diverse toegangen van een semi-publieke Nekkersdal?

Procedure

Eerste fase: Open Oproep

De kerngroep KIO biedt de kans aan een kunstenaar om in een eerste fase ten laatste 15 april 2024 een beknopt antwoord te sturen met aandacht voor onderstaande vragen, bepalend voor de selectie.

 • MOTIVATIE: Wat is je motivatie om deze opdracht uit te voeren?
 • SEMI: Wat is je perspectief op semi/semipubliek?
 • BRUSSEL: Welke affiniteit heb je met een stedelijke omgeving en met Brussel/Laken in het bijzonder?
 • ERVARING: Heb je ervaring op het gebied van (permanente) kunstopdrachten? En wat is je artistieke aanpak in de openbare ruimte?

Stuur je inzending:

 • in het Nederlands
 • max 1 A4  
 • CV/portfolio
 • ten laatste 15 april 2024
 • naar kunsten@vgc.be
 • met als onderwerp: ‘Open Oproep kunstopdracht GC Nekkersdal

Voor deze inzending is er geen vergoeding.

Tweede fase: Shortlist

De kerngroep KIO selecteert drie tot vijf kunstenaars voor de shortlist. Zij ontvangen een kunstopdracht met de vraag te leveren:

 • een site specifiek artistiek ontwerp met volgende aandachtspunten, bepalend voor de gunning:
 1. ARTISTIEKE KWALITEIT: de mate dat het concept een artistiek antwoord geeft op de kunstopdracht
 2. ARCHITECTUUR: interactie met de architectuur
 3. PARTICIPATIE: betrekking van de omgeving voor of na de installatie
 4. VERBONDENHEID: bijdragen tot collectiviteit
 5. DUURZAAMHEID: evolutie in de tijd
 6. ROBUUSTHEID: bestand tegen de tijd
 • een ruw beeld/schets/maquette waarbij de opdrachtgeven zich een beeld kan vormen van hoe het kunstwerk er zou uitzien.
 • een offerte met een ruwe schatting van de grote onderdelen (honorarium, productiekost, transport, nodige vergunningen,….

Voor het tijdig en volledig leveren van een artistiek ontwerp ontvangt de kunstenaar 750 euro.

Derde fase: Gunning 

 • De kunstenaar die een volwaardig en tijdig artistiek concept heeft ingediend, presenteert mondeling het artistiek concept aan de kerngroep KIO.
 • De Kerngroep KIO stelt in consensus een rangorde op van kunstenaars die in aanmerking komen voor de kunstopdracht. Zij stelt een gemotiveerd advies op tot gunning aan de kunstenaar aan het collegelid bevoegd voor Cultuur, Jeugd en Sport.
 • Na goedkeuring, wordt er een overeenkomst opgemaakt tussen de Opdrachtgever en de kunstenaar

Informatie

Kunstopdracht:

 • onderwerp: kunstopdracht GC Nekkerdal
 • kader: bouwproject Nekkersdal site/Design & build opdracht aan het bouwteam Debuild (aannemer Democo en architectenbureau’s OSK-AR en Zampone)
 • opdrachtgever: Vlaamse Gemeenschapscommissie
 • de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing
 • kunstbudget (alles inclusief): 45.000 euro
 • kerngroep Kunst in Opdracht: afgevaardigden van de opdrachtgever, gebruikers, architecten team en twee artistieke adviseurs.

Procedure en timing:
(data zijn indicatief en kunnen wijzigen afhankelijk van omstandigheidsfactoren)

 • ​​​​​​deadline inzending Open Oproep*: 15 april 2024
  inzending per mail naar VGC Kunsten:  kunsten@vgc.be
  Gelieve te vermelden in het onderwerp ‘Open Oproep kunstopdracht GC Nekkersdal
 • opmaak shortlist door kerngroep KIO: 8 mei 2024
 • aanschrijven shortlist met kunstopdracht: 15 mei 2024
 • deadline inzendingen artistiek concept met offerte: 15 augustus 2024
 • presentatie van artistieke concepten: 15 september 2024
 • gunning aan de kunstenaar: 15 oktober 2024
 • realisatie bouwproject, inclusief kunstwerk: maart 2027

*Indien gewenst lees hier informatie over de renovatie . Let op: Er wordt in deze fase geen vergoeding voorzien en dus ook niet verwacht dat er al plannen worden bestudeerd of  concrete ideeën worden uitgewerkt. Dit is voor fase 2 waar er een vergoeding is voorzien van 750 euro voor een uitgewerkt artistiek concept.

Informatie nodig? Contacteer:

 • VGC Kunsten, Els De Greef coördinator Kunst in Opdracht VGC, els.degreef@vgc.be
  tel: 0475 56 56 23
 • GC Nekkersdal, Dorien Herreman,  centrumverantwoordelijke Nekkersdal, dorien.herremans@vgc.be
  tel: 02 421 80 60