Open Call: 100% free space

Publicatiedatum: 
donderdag, 28 mei 2020 - 05:01

Zomerresidenties in de Brusselse gemeenschapscentra  in samenwerking met de Kunstenwerkplaats

Summer residences in the Brussels community centers (GC) in collaboration with the Kunstenwerkplaats

Annemie Pierlé

-- English version below

Ben je een Brusselse kunstenaar op zoek naar ruimte voor je onderzoek of project? Ook deze zomer stellen de Brusselse gemeenschapscentra enkele zalen gratis ter beschikking. Alle disciplines zijn welkom. Let wel: om de veiligheidsmaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad te garanderen, kunnen er maximaal 3 mensen tegelijk werken in eenzelfde ruimte. 

Concreet

Je beschikt maximaal 4 weken over een werkruimte waarin je je artistieke project kunt ontwikkelen. Je krijgt geen vergoeding of technische omkadering. Wél mag je de ruimte gratis gebruiken, en helpt de Kunstenwerkplaats om jou de meest gepaste plek toe te wijzen. Je volgt de veiligheidsmaatregelen correct op in nauw overleg met het toegewezen gemeenschapscentrum.
 

Stel je kandidaat

Interesse? Vul dan ten laatste op 7 juni middernacht  het formulier in.
Extra documentatiemateriaal is welkom, maar niet noodzakelijk. 

Vul het formulier in tot 7 juni middernacht >>
 
Na 7 juni bekijken de gemeenschapscentra en de Kunstenwerkplaats alle inzendingen, en matchen ze die met de beschikbare ruimtes. Je krijgt ten laatste op 15 juni een reactie.

Meer info? Neem contact op met  Steffi De Cuyper van N22 Brusselse Gemeenschapscentra (0490 523 995 of steffi.decuyper@vgc.be).

------------------------------

Are you a Brussels artist looking for space for your research or project? This summer, the Brussels GC will make some rooms available free of charge. All disciplines are welcome. Please note: to guarantee the security measures of the National Security Council, a maximum of 3 people can work in the same room at the same time.

 
Specific

You have a working space of up to 4 weeks in which you can develop your artistic project. You will not receive any compensation or technical support. You are allowed to use the space for free, and the Kunstenwerkplaats helps to assign you the most suitable place. You follow the security measures correctly in close consultation with the assigned community center.
  

Apply as a candidate

Interested? Then fill in the form no later than 7 June at midnight.
Additional documentation material is welcome, but not necessary.
 
Fill in the form until 7 June midnight >>
 
After June 7, the GC and the Kunstenwerkplaats will review all entries and match them with the available spaces. You will receive a response by June 15 at the latest.
  
More info? Please contact Steffi De Cuyper of N22 Brussels Community Centers (0490 523 995 or steffi.decuyper@vgc.be).