Hersamenstelling van de vzw's gemeenschapscentra

Publicatiedatum: 
woensdag, 30 januari 2019 - 05:00

Tegen 1 april 2019 moeten de vzw's van de 22 gemeenschapscentra vernieuwd zijn. De centra zijn dus in deze periode op zoek naar kandidaten voor hun algemene vergadering en raad van bestuur.

Sfeerbeeld feest van de 22 GC

Een beetje achtergrond. De 22 Brusselse gemeenschapscentra zijn sociaal-culturele vzw's verspreid over het hele gewest. Ze zijn verankerd in hun buurt en open voor de diverse bewoners en organisaties rondom. De Vlaamse Gemeenschapscommissie, de inrichtende macht, besliste in 2012 dat elke vzw om de 6 jaar opnieuw wordt samengesteld. De centra zijn dus op zoek naar kandidaten voor hun algemene vergadering (av) en raad van bestuur (rvb).

Inhoudelijke werking

De VGC stelt een gebouw, personeel en werkingsmiddelen ter beschikking aan elk gemeenschapscentrum. De vzw is in de praktijk vooral bezig met de inhoudelijke werking, hand in hand met de dienst Cultuur van de gemeente en de bibliotheek. Samen voeren zij het lokaal cultuurbeleid. De vzw heeft een aantal wettelijke en contractuele verplichtingen, zoals het budget goedkeuren.  Daarnaast geeft de raad van bestuur of de algemene vergadering vooral mee richting aan de werking. Van artistieke projecten over cursussen tot kinderactiviteiten. Van feesten over infoavonden tot communicatie. Je kunt eigen klemtonen leggen en werkingen ontwikkelen, samen met de vele lokale partners, organisaties en individuen. Je bent daar erg vrij in.

Algemene vergadering

De algemene vergadering geeft 1 tot 2 keer per jaar feedback op de werking van het gemeenschapscentrum. Ook over wat er met het geld gebeurt. Wie kan lid worden? Feitelijke verenigingen en vzw’s: burgerinitiatieven, ouderverenigingen, verenigingen rond sociaal-cultureel werk, jeugd, sport, amateurkunsten, senioren, leefmilieu, etnisch-culturele minderheden, enzovoort. Daarnaast kun je ook als privépersoon aansluiten, omdat je geïnteresseerd bent in het (culturele) leven in je gemeente of jouw specifieke expertise graag inzet. De centra nodigen hun huidige leden opnieuw uit en zoeken nieuwe leden met uiteenlopende profielen. Zo willen ze vanuit een divers perspectief de kwaliteit van hun activiteiten en projecten garanderen.

Raad van bestuur

De raad van bestuur denkt intenser mee na over de koers van het gemeenschapscentrum. De leden bespreken meestal in overleg hoe ze samenwerken en hoe vaak ze samenkomen. Als bestuurder geef je advies en formuleer je noden vanuit de brede lokale gemeenschap. Je mening, expertise en ideeën versterken het team van het centrum en dagen het uit.

Heb je zelf interesse om lid te worden van een vzw gemeenschapscentrum? Of om je op een andere manier te engageren? Neem contact op met het gemeenschapscentrum in je buurt >