Gemeenschapscentra ondersteunen Oekraïnse vluchtelingen

Ook de gemeenschapscentra dragen hun steentje bij om Oekraïners in Brussel op weg te helpen en te ondersteunen. Dat doen ze onder andere samen met Bon, Brussels onthaalbureau voor nieuwkomers. Zo hebben GC Kontakt, GC Elzenhof en GC De Platoo een ‘Oekraïne-hub’ ingericht.

© Promote Ukraine

Samenwerking met Samenleven en Diversiteit

Oekraïners in Brussel kunnen in de drie gemeenschapscentra terecht voor individuele hulp op maat, via infosessies en trajectbegeleiding. Die ondersteuning is vooral in handen van Bon. Voor de inhoudelijke voorbereiding van de infosessies werkt Bon samen met onze dienst Samenleven en Diversiteit van de VGC. Daarnaast organiseren de drie centra ook socioculturele activiteiten, zodat mensen de kans krijgen om andere Brusselaars te ontmoeten en om deel te nemen aan ontspannende activiteiten.

GC Elzenhof: kinderateliers, expo’s, concerten

GC Elzenhof in Elsene is een van de Oekraïne-hubs en neemt een hele reeks initiatieven voor Oekraïense vluchtelingen in Brussel. Myriam Saenen vertelt er meer over.

Myriam: “In maart 2022 waren er de eerste contacten met Promote Ukraine, een organisatie uit Elsene die Oekraïense vluchtelingen in Brussel helpt. Sinds april 2022 vinden er in de nieuwe crea-ruimtes in Elzenhof kinderateliers plaats voor Oekraïense kinderen tot 12 jaar. In juni was er een benefietactie van de Poolse artieste Joanna Kaminska. Zij organiseerde een expo met een concert en schonk 50% van de verkoop van haar werken aan een organisatie die in Polen Oekraïense vrouwen opvangt. 

Op 24 augustus vond in Elzenhof de 'Ukrainian Independence Day' plaats, een afterwork-event om de Oekraïense cultuur in de verf te zetten, georganiseerd door Nakhati vzw en Promote Ukraine. Met Oekraïens eten, kinderateliers, een expo, concert en dj. Het was een enorm succes, er waren 400 aanwezigen. Veel Oekraïners ontdekten Elzenhof.”

Oekraïners betrekken bij de werking van Elzenhof

Myriam: “We proberen de Oekraïense vluchtelingen die in Elzenhof over de vloer komen, zoveel mogelijk te betrekken bij onze werking. We houden hen op de hoogte van de activiteiten in Elzenhof. Ze komen al regelmatig naar familie-events zoals Kids Day en Café-o-Lait.

Elzenhof werkt ook samen met Oekraïense vrijwilligers voor kleine cateringopdrachten, zoals het kerstfeest voor de vrijwilligers in december en de nieuwjaarsreceptie in januari 2023. Sinds december is er ook contact met Voices of Ukraine, een andere organisatie in Brussel die met Oekraïense vluchtelingen werkt.” 

Consultaties en infosessies

Myriam: “Sinds november is Elzenhof een van de drie 'Oekraïne-hubs' en kwam er een hechtere samenwerking met Promote Ukraine en Bon, het integratiebureau voor nieuwkomers. Ook met het OCMW van Elsene werden er contacten gelegd, om activiteiten te promoten. Elzenhof ontvangt een budget van de VGC dat kan besteed worden aan onkosten en vergoedingen van activiteiten voor en door Oekraïense vluchtelingen. 

Sinds november organiseert Bon op dinsdagvoormiddagen consultaties voor Oekraïense vluchtelingen in Elzenhof. Op 2 december was er ook de infosessie 'werken in Brussel' in Elzenhof, een samenwerking tussen Bon en Actiris. Er waren een 50-tal aanwezigen. Vrijwilligers zorgden voor een Oekraïense lunch, borsjtsj (soep). Elzenhof biedt gratis zalen en logistieke ondersteuning bij deze infosessies.”

Nieuwe initiatieven voor 2023

Myriam: “In 2023 zetten we de werking verder. We staan in Elzenhof open voor de voorstellen van Oekraïense nieuwkomers. In de mate van het mogelijke proberen we de activiteiten die zij voorstellen, te onthalen en te ondersteunen.

Zo zal Bon regelmatig infosessies organiseren rond ‘werken in Brussel’, ‘wonen in Brussel’, ‘gezin en opvoeding’. Ook de wekelijkse permanenties op dinsdagvoormiddagen lopen door. Het schilderatelier voor kinderen op woensdagnamiddagen wordt voortgezet tot eind juni. Er wordt een vrouwengroep georganiseerd, sessies voor Oekraïense vrouwen rond empowerment en trauma. 

Promote Ukraine zoekt momenteel een nieuw kantoor. Daarom zal Elzenhof gedurende enkele maanden activiteiten onthalen die zij normaal in hun gebouwen organiseren, zoals kinderateliers, activiteiten voor 60+’ers en een schilderatelier voor volwassenen. 

Verder hebben we ideeën om nog enkele kleinere en grotere events te organiseren, zoals een paasfeest, wandelingen in Brussel en kookateliers met ondersteuning van Bon. Maar die ideeën moeten we nog verder uitwerken.” 

GC Kontakt: inzamelacties, infosessies en ontmoeting

GC Kontakt in Sint-Pieters-Woluwe is een van de drie gemeenschapscentra die een Oekraïne-hub inrichten. Frisia Donders en Margaux Bertier van GC Kontakt vertellen er meer over.

Frisia: “We zetten als netwerk in op drie inhoudelijke lijnen: inzamelacties, vrijetijdsaanbod voor kinderen en ontmoetingsmomenten. Het aanbod dat we samen creëren, krijgt vorm op basis van de noden van de lokale Oekraïense gemeenschap, van onze werking, onze omgeving en ons netwerk. 

Zo konden Oekraïners tot eind december elke vrijdagochtend terecht in GC Kontakt met al hun vragen over Brussel. De inburgeringscoaches van Bon antwoordden op vragen over leven en wonen in Brussel. We organiseren ook activiteiten voor kinderen en volwassenen en vakantiestages voor kinderen. We stellen onze lokalen ter beschikking van de organisaties, voor hun eigen activiteiten. We organiseerden ook Engelse les voor en door Oekraïners en er was een namiddag voor Oekraïense senioren met taart en koffie.”

Margaux: “Een ander initiatief op onze site is ‘Free go Sint-Pieters-Woluwe’. Ook Oekraïners hebben de weg daarnaartoe al gevonden. Deze ‘solidaire frigo’ verdeelt verse voedselpakketten voor 1 euro, telkens op de middag  van woensdag tot en met zaterdag. Daarnaast is er ook Café Open, de verzamelnaam voor onze gratis concerten. En vanaf 27 januari 2023 loopt er in GC Kontakt een expo met werk van de Oekraïense Tetiana Gubina.” 

Meer info over de samenwerking tussen Bon en de VGC:
Brusselse Gemeenschapscentra worden open ontmoetingsplek voor mensen op de vlucht uit Oekraïne | Bon

“Deze samenwerking doet zowel de mensen uit Oekraïne als alle betrokken medewerkers deugd” | Bon