Gemeenschapscentrum

De Rinck

De Rinck ligt in hartje Anderlecht aan het Dapperheidsplein. Begin 2019 heropende het centrum in een nieuwbouw achter de historische façade. Samen met de partners van het Nederlandstalig lokaal cultuurbeleid werkt De Rinck aan sociale cohesie en zelfontplooiing van de Anderlechtenaren. Het centrum stelt zich op als facilitator, ondersteuner, netwerker en koppelaar, en streeft ernaar de inwoners zoveel mogelijk te betrekken.

De Rinck profileert zich als creatief, participatief en geëngageerd huis in een veranderende stad. Binnen het cultuurbeleid zet het centrum in op duurzaamheid en inclusie. Mensen met diverse achtergronden, in kwetsbare situaties, ouderen ... zijn evengoed deelnemers. De communicatie gebeurt daarom doelgericht en laagdrempelig. De Rinck maakt maximale ruimte vrij – in de brede betekenis - om inwoners hun eigen ding te laten doen. Ook faciliteert De Rinck creatie, experimenten en spel in de openbare ruimte.
Adres

Dapperheidsplein 7
1070 Anderlecht

Routebeschrijving
Telefoon