Geschiedenis van de gemeenschapscentra: 2015 tot nu

Gemeenschapscentra in vele handen

Burgers reiken de thema’s aan

De 22 centra vertalen en versterken wat er leeft in Brussel. Thema’s als klimaat, luchtkwaliteit, verkeersveiligheid, vrouwenrechten en migratie staan hoog op de agenda en worden op allerlei manieren opgepikt. Burgerbewegingen maken gebruik van de infrastructuur. Daarnaast werken de centra mee aan burgeracties en maken ze de thema’s toegankelijk voor een breder publiek. Met:

  • workshops als ‘Bouw je eigen fijnstofmeter’, pancartes knutselen voor de klimaatbetogingen, maar evengoed ‘ecologisch schoonmaken’ en Repair Cafés
  • een uitgebreide programmatie tijdens festivals als Vrouwenlente en BEWOGEN
  • doordachte scholenvoorstellingen, films, workshops en nabesprekingen

Oude opdracht in nieuwe jasjes

De centra vervlechten die activistische insteek met hun aloude opdracht: ontmoeting. Ze blijven in de eerste plaats plekken waar mensen, verenigingen, burgercollectieven, ideeën en engagementen elkaar raken. Waar jonge Brusselaars bijzondere aandacht krijgen, onder andere dankzij de scholenwerking en talentdetectie en –ontwikkeling. En waar burgers meer en meer samen het lokale aanbod bepalen, ook op cultureel vlak. Zo namen organisaties De Koer in handen. Zochten buurtbewoners geld bijeen voor Bar Eliza en kneedden zij de programmatie. Experimenteerden een aantal centra samen met Demos rond sociaal-artistieke en participatieve kunstpraktijken tijdens (de lange aanloop naar) het ENTER-festival.
Participatie, activisme en politiserend werken krijgen voortdurend nieuwe invullingen bij N22 - zo heet het netwerk van de 22 centra sinds de zomer van 2018.

Professionalisering en verbeterde infrastructuur

De centra professionaliseren onder meer dankzij de sterkere inzet op zakelijke processen. Vanaf 2014 maken ze gebruik van performante registratie- en planningssoftware, die ook de rapportering vereenvoudigt. Na een audit wordt de centraal gevoerde boekhouding in 2018 geoptimaliseerd. En sinds 2018 biedenzo goed als alle centra onlinetickets aan via een gedeeld platform. Al die verbeterde processen zorgen ervoor dat de centra lokaal meer ruimte krijgen voor inhoudelijke vernieuwing.

Verbeterde en gedeelde infrastructuur

Van 2014 tot 2019 ondergaat een derde van de gemeenschapscentra een grondige metamorfose. De Rinck, Nohva, Het Huys en Den Dam krijgen een volledige nieuwbouw. De Kriekelaar en De Platoo maken gebruik van nieuwe zalen. In het voorjaar van 2019 heropent het vernieuwde De Zeyp, en beginnen er grondige verbouwingen aan Elzenhof en De Vaartkapoen.
De gebouwen van de centra worden optimaal gebruikt en ingezet. In verschillende centra huizen meerdere organisaties: het lokale dienstencentrum, de bibliotheek, een kunstenaarscollectief … Dat creëert interessante dwarsverbindingen. In de blokperiodes veranderen een aantal plekken in Study Spaces en krijgen studenten er koffie en een bureau aangeboden. Tijdens de zomersluitingen van de centra kunnen jonge kunstenaars de vrije ruimte tijdelijk gebruiken. En in de loop van het jaar worden de zalen steeds vaker gebruikt door burgers, die de gemeenschapscentra meer en meer beschouwen als hun plek.

Mensen en ideeën in beweging

In maart 2019 zijn alle algemene vergaderingen en raden van bestuur van de vzw’s Gemeenschapscentrum opnieuw samengesteld. Dat gebeurt altijd in het eerste jaar na de gemeenteraadsverkiezingen. In datzelfde jaar worden ook de adviesraden voor cultuur en het beheersorgaan van de bibliotheek vernieuwd. En nog in dat jaar schrijven het gemeentebestuur, de bibliotheek en het gemeenschapscentrum samen met hun nieuwe vrijwilligers een nieuw cultuurbeleidsplan voor de komende zes jaar. Het beleidsplan van het gemeenschapscentrum maakt daar deel van uit.
In mei 2019 zijn er regionale verkiezingen, waardoor ook de VGC nieuwe beleidsmakers zal krijgen. De verdere visie en de ontwikkeling van de 22 centra zal mee door hen worden bepaald.

Terug naar de periode jaren 70-80
L
ees meer over de periode jaren 90-2014

Ontdek de 22 gemeenschapscentra

Dutch