Geëngageerde Brusseleirs: vrijwilligers

De gemeenschapscentra zijn ooit ontstaan dankzij basiswerk door en voor Nederlandstalige Brusselaars. Dat waren vrijwilligers die zich inzetten voor samenlevingsopbouw en het lokale culturele leven. Die geest zit er nog altijd in.

De werking van de 22 Brusselse gemeenschapscentra staat of valt met het engagement van vrijwilligers. De vrijwilligers en de vrijwillige bestuurders dragen mee de centra. Zij en de beroepskrachten maken samen de stad. 

De gemeenschapscentra omarmen alle mogelijke types vrijwilligers en nieuwe vormen van vrijwilligerswerk, zoals burgerinitiatieven. Sommige vrijwilligers nemen een inhoudelijk engagement op: ze nemen deel aan de conversatietafels voor anderstaligen, zitten in de redactieraad van hun lokale magazine of begeleiden kinderateliers. Andere vrijwilligers helpen bij concrete activiteiten zoals de jaarlijkse zomerfestivals. Ze helpen mee aan de bar of aan de kassa, scheuren tickets, onthalen bezoekers ... Heel wat projecten van de gemeenschapscentra zouden niet mogelijk zijn zonder het engagement van de vrijwilligers.

Zin om vrijwilligerswerk te doen?

Op zoek naar meer informatie over vrijwilligerswerk in Brussel?

Lees de verhalen van enkele vrijwilligers

Linda zet zich al meer dan 30 jaar in voor GC De Maalbeek

Linda zet zich al meer dan 30 jaar in voor GC De Maalbeek

Charles is fotograaf en redacteur voor GC De Markten

Charles is fotograaf en redacteur voor GC De Markten

Prabesh werkt al enkele jaren voor GC De Kriekelaar

Prabesh werkt al enkele jaren voor GC De Kriekelaar

Koen zet zich op verschillende manieren in voor GC De Platoo

Koen zet zich op verschillende manieren in voor GC De Platoo

Jean Luc is polyvalent vrijwilliger bij GC WaBo

Jean Luc is polyvalent vrijwilliger bij GC WaBo

Joanna 'Jeanine' enthousiasmeert het oudere publiek rondom GC Op-Weule

Joanna 'Jeanine' enthousiasmeert het oudere publiek rondom GC Op-Weule