Duurzaamheid

Vanuit hun sociaal-culturele missie richten de gemeenschapscentra zich op een aantal centrale principes. Zoals rechtvaardigheid, mensenrechten, collectieve verantwoordelijkheid, respect voor diversiteit en duurzaamheid. Principes die naar boven komen vanuit de lokale bevolking. De centra gaan daarmee aan de slag.  

Op duurzaamheid zoomen we hier verder in. Een breed begrip, dat we opvatten als het streven naar duurzame ontwikkeling van onze maatschappij. Dat onze wereld op het vlak van ecologie, economie, politiek en cultuur zo lang mogelijk kan meegaan. Dat daarbij iedereen aan boord blijft.  

Duurzaamheid zit sterk verweven in de werkingen van de centra. Voor de lokale cultuurbeleidsplannen bijvoorbeeld vormden de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN een toetssteen. De centra faciliteren sociale tewerkstelling, trekken de blik van scholieren open via kunst- en milieu-educatie binnen de scholenwerking, creëren rustplekken in de stad, versterken het duurzaam bewustzijn via vorming (bijvoorbeeld de Repair Cafés), werken aan duurzame verbindingen tussen wijkbewoners en organisaties …  

Ecologisch en sociaal

Daarnaast zijn er een aantal projecten vanuit ecologische principes die ook een sociaal aspect hebben. Zo werken de centra mee aan de luchtkwaliteitsmetingen. De armere bevolking is tenslotte vaak het ergst getroffen door luchtvervuiling. In verschillende centra zijn er Babytheken, bibliotheken voor babyspullen, waarmee je overbodige aankopen vermijdt én geld bespaart. Ook andere libraries of things vind je in de centra: de Fietsbib in Nekkersdal, de spelotheek in de bib van Laken (in het gebouw van Nekkersdal), enzovoort. 

De centra vormen ook solidaire (inzamel)punten voor tal van acties. De Bruzelle-inzamelactie van maandverbanden om menstruatiearmoede tegen te gaan, pamperbank, kledinginzameling voor NASCI of Doucheflux, dopjesactie voor de opleiding van geleidehonden … Er zijn op verschillende plekken ruilboxen, solidaire frigo’s en hulpacties - bijvoorbeeld in het kader van 11.11.11, Kom op Tegen Kanker of Brussel Helpt. Meerdere centra zijn ophaalpunten voor groente- en fruitpakketten uit de korte keten. 

Dichtbij de natuur

De verbinding met natuur en milieu komt tot uiting in projecten als moestuinieren met de buurt, samen composteren, buurtkippen verzorgen, schapen hoeden en W’OUT in het Zoniënwoud.

GC Kontakt zorgde een maand lang voor zes schapen. Daarmee wilden ze de buurt samenbrengen. Lees verder op BRUZZ.