Circuit Jong & Divers

Circuit - Transfocollect

Een aantal gemeenschapscentra geven jonge makers met interculturele roots kansen om zich artistiek te ontplooien. De jongeren starten vanuit hun leefwereld en ambities, en werken toe naar een productie. De kwaliteit van die producties ligt in hun bijdrage aan een interculturele samenleving.

Circuit interculturaliseert op twee manieren: met 'broedplaatsen' en met 'beeldbrekers'.

Broedplaats
Een broedplaats is de veilige omgeving waarin jonge makers met interculturele roots hun perspectieven op de samenleving vertalen. Ze symboliseren die via een expressievorm als dans, theater of muziek, onder begeleiding van een artistieke coach. Ze werken aan een cultuurproductie om in dialoog te gaan met anderen. De inzichten die ze daarvan krijgen, verwerken ze in nieuwe experimenten.

Beeldbrekers
Een beeldbreker is een cultuurproductie die de dominante beeldvorming van bepaalde groepen doorbreekt. De jongeren formuleren zo een antwoord op een politiek probleem. De beeldbrekers zijn geen eindpunten. Ze geven nieuwe inspiratie om op verder te werken in de broedplaatsen.

Meer info op de website van Circuit Jong & Divers. 

Fotogalerij: 
Circuit - Dabke
Circuit - Fratelli/Broers
Circuit - Noord
Circuit - Breakdance crew
Circuit - Ik ga naar thuis