Brede School

Brede school in Brussel. Klaar voor meer?

De gemeenschapscentra spelen een belangrijke rol in de Brede School netwerken. Kinderen en jongeren groeien op in een samenleving die steeds complexer wordt. In Brussel hebben maatschappelijke uitdagingen zoals diversiteit, sociale ongelijkheid en armoede een grote impact op hun leven. Kinderen en jongeren hebben heel wat competenties nodig om in deze grootstedelijke realiteit mee vorm te geven aan hun leven en hun omgeving. Maar die competenties verwerven is niet vanzelfsprekend. Het vraagt om een integrale en gecoördineerde aanpak op maat, door iedereen die zorg voor hen draagt.

Brede School kan hierop een antwoord zijn. Het is een benadering om via een duurzame, doelgerichte en gelijkwaardige samenwerking tussen organisaties uit verschillende beleidsdomeinen, maximale ontwikkelingskansen te bieden aan kinderen en jongeren.

Een Brede School is een actief netwerk van organisaties uit verschillende sectoren rondom een of meer scholen die een bondgenootschap vormen voor een gemeenschappelijk doel: de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren, op school en in de vrije tijd. Een Brede School is ingebed in de buurt en in het sociaaleconomisch weefsel, en werkt van daaruit nauw samen met de samenleving, het verenigingsleven, de bedrijven, de social profit en de overheidsinstellingen.

Centraal in de Brede School staan de noden en tekorten, de kansen en mogelijkheden van Brusselse kinderen en jongeren. Elke doelstelling, samenwerking en actie moet worden afgewogen aan de waarde ervan voor de ontwikkeling van het kind of de jongere. Brede School is maatwerk en heeft daarom op iedere locatie zijn eigen uitwerking. Brede scholen hebben dus verschillende verschijningsvormen.
(Visietekst Brede School VGC)

Meer info:
http://www.onderwijsinbrussel.be/publicatie/brede-school-brussel-1-1-meer-dan-2

Undefined